Noteikumi un nosacījumi

Šie noteikumi un nosacījumi attiecas uz visiem līgumiem par Preču pārdošanu, ko Pārdevējs veic Pircējam, un tie ir noteicošie pār jebkuru citu Pārdevēja dokumentāciju vai saziņu.

Visi Preču pasūtījumi tiek uzskatīti par Pārdevēja piedāvājumu iegādāties Preces saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem, un tie ir jāapstiprina Pircējam.

Preču piegādes pieņemšana tiek uzskatīta par pārliecinošu pierādījumu tam, ka Pircējs piekrīt šiem noteikumiem un nosacījumiem.

Nekas šajos Noteikumos un nosacījumos neietekmē Pircēja likumā noteiktās Patērētāja tiesības.

 

Definīcijas

Šajā dokumentā šādiem vārdiem ir šāda nozīme:

 

Pircējs” ir persona, kura pērk Preces no Pārdevēja 

Preces” ir preces, kuras Pircējs piekrīt pirkt no Pārdevēja 

Saraksta cena” ir Pārdevēja uzturētais Preču cenu saraksts, kas laiku pa laikam tiek mainīts 

Pārdevējs” nozīmē SIA “Mottra” 

Noteikumi un nosacījumi” ir pārdošanas noteikumi un nosacījumi, kas izklāstīti šajā dokumentā, un jebkuri īpašie noteikumi un nosacījumi, par kuriem Pārdevējs ir rakstiski vienojies.

 

Preču iegāde

Veicot pasūtījumu mūsu vietnē, mēs nosūtīsim jums pasūtījuma apstiprinājuma e-pastu. Mūsu pasūtījuma pieņemšana nenotiek līdz pasūtījuma nosūtīšanai, tad tiks noslēgts līgums par preču iegādi un no jums tiks iekasēta maksa.

Kad esat pasūtījusī preci un saņemat pasūtījuma apstiprinājuma e-pastu, jūs nevarēsiet veikt nekādas izmaiņas savā pasūtījumā, tāpēc, lūdzu, pārliecinieties, vai viss ir pareizi, pirms noklikšķināt uz pogas “Veikt pasūtījumu”.

Jebkādas atlaides, ko izraisa reklāmas koda ievadīšana, netiks piemērotas, kamēr pasūtījums nav pieņemts, taču tās tiks norādītas rēķinā.

 

Mēs paturam tiesības atteikt pasūtījumu. Pasūtījuma nepieņemšanu var izraisīt, piemēram, kāds no šiem iemesliem:

  • Pasūtītā prece nav pieejama noliktavā
  • Mūsu nespēja iegūt maksājuma atļauju
  • Kļūdas identificēšana produkta informācijā, tostarp cenā vai akcijā 
  • Ja mums ir aizdomas par krāpniecisku darbību

 

Ja radīsies problēmas ar pasūtījumu, mēs ar jums sazināsimies. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā noraidīt jebkuru jūsu piedāvāto pirkuma piedāvājumu. Mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai jūsu pasūtījuma un maksājuma dati būtu droši.

Cenas var tikt mainītas bez brīdinājuma. Šīs izmaiņas neietekmēs pasūtījumus, kuri jau tika nosūtīti. Cenas ir iekļautas ar PVN (ja attiecināms).

Preces ir atkarīgas no pieejamības. Tā kā starp pasūtījuma veikšanu un pasūtījuma pieņemšanas laiku ir aizkave, var mainīties krājumu pozīcija, kas attiecas uz konkrētām precēm. Ja jūsu pasūtītā prece beigsies pirms pasūtījuma pieņemšanas, mēs jūs par to informēsim, cik drīz vien iespējams, un no jums netiks iekasēta maksa par precēm, kurus nav noliktavā.

 

Cenas un maksājumi

Preču cena ir tā, kas ir noteikta Pārdevēja pašreizējā mazumtirdzniecības cenā/Pārdevēja vietnē/kā ietverta Pārdevēja piedāvājumā (attiecīgā gadījumā) pasūtījuma datumā vai pēc pušu vienošanās.

Cenas norādītas bez piegādes.

Tiek darīts viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka Pārdevēja vietnē norādītās cenas pasūtījuma veikšanas brīdī ir precīzas. Ja tiek konstatēta kļūda, Pārdevējs pēc iespējas ātrāk informēs Pircēju un piedāvās Pircējam iespēju atkārtoti apstiprināt pasūtījumu par pareizo cenu vai atcelt pasūtījumu.

Pircējs varēs redzēt Cenu un Piegādes izmaksas, izmantojot pasūtījuma “Veikt pasūtījumu”.

Maksājumus var veikt, izmantojot VISA, VISA Electron, VISA Debit, VISA VPay, MasterCard, MasterCard Debit, Maestro, American Express un tiešo bankas pārskaitījumu uz pārdevēja bankas kontu. Pārdevēja vietnē ir pieejams arī pašizņemšanas pakalpojums. Kopējā pirkuma cena (ieskaitot PVN un visas piegādes izmaksas) ir jāveic pilnā apmērā pirms Preču nosūtīšanas.

 

Piegāde

Preču piegādi veic Pārdevējs, paziņojot Pircējam, ka Preces ir pieejamas piegādei uz tādu vietu un ar tādiem nosacījumiem, par kuriem Pārdevējs un Pircējs ir vienojušies pasūtījuma veikšanas laikā.

Pircējs veic visus nepieciešamos pasākumus, lai saņemtu Preču piegādi ikreiz, kad tās tiek piedāvātas piegādei.

Pārdevējs pieliek visas saprātīgās pūles, lai ievērotu jebkuru piegādei norādīto datumu. Jebkurā gadījumā piegādes laiks nav būtisks, un Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, izmaksām, bojājumiem vai izdevumiem, kas radušies Pircējam vai jebkurai trešajai pusei, kas tieši vai netieši radušies no jebkura paredzamā piegādes datuma neievērošanas.

Preces ir atkarīgas no pieejamības. Dažas Preces var nebūt noliktavā pasūtījuma veikšanas brīdī, ja šāda situācija rodas, Pārdevējs sazināsies ar Pircēju, lai informētu par radušos situāciju, un Pircējam ir tiesības atcelt pasūtījumu un saņemt pilnu naudas atmaksu vai vienoties par vēlāku piegādes datumu.

Preču īpašumtiesības un risks pāriet Pircējam līdz ar Preces piegādi.

Ja Pircējs nepieņem preces piegādi, Pircējs sedz atkārtotas piegādes izmaksas.

 

Atcelšana un atgriešana

Pircējam ir jāveic Preces pārbaude nekavējoties pēc saņemšanas un, ja ir redzami kastes bojājumi, pavadzīmē jāparaksta “Nepārbaudīts” vai “Bojāts”. Pircējs pēc iespējas ātrāk informē Pārdevēju par piegādi, ja Prece ir bojāta vai neatbilst kādam no Līguma nosacījumiem.

Ja tiek iesniegta pretenzija par defektu vai bojājumiem, Pircējs ir atbildīgs par bojāto Preču atgriešanu oriģinālajā iepakojumā.

Pirms preces nosūtīšanas atpakaļ Pārdevējam ir jāsaņem atgriešanas ražotāja autorizācijas (RMA) numurs. Atgriežamajām precēm uz iepakojuma skaidri jānorāda no Pārdevēja saņemtais RMA numurs.

Ja tiek konstatēts, ka atgrieztās Preces ir bojātas Pircēja vainas dēļ, Pircējs sedz izdevumus par šādu bojājumu novēršanu.

Ja Preces tiek iegādātas internetā, saskaņā ar likumu par tālpārdošanas noteikumiem, Pircējam ir tiesības papildus jebkādām citām tiesībām atteikties no Preces un saņemt naudas atmaksu, rakstiski vai pa e-pastu informējot Pārdevēju 7 darba dienu laikā pēc Preču saņemšanas. Precēm jābūt ideālā stāvoklī un bez bojātas plombas. Ja Preces nav derīgas atkārtotai pārdošanai, Pārdevējs var noraidīt RMA.

Preces ir jāatgriež par Pircēja izmaksām, un tās ir atbilstoši jāapdrošina atpakaļceļa laikā. Pircējs 30 dienu laikā pēc atcelšanas saņem visu par Preci samaksāto naudas atmaksu (izņemot piegādes izmaksas, ja tādas ir), ieskaitot izdevumus par atgriešanas pasta izdevumiem, ja šādu lēmumu pieņēmis Mottra pārstāvis, kurš vada šādu lietu.

 

Atbildības un risku ierobežošana

Nekas šīs vietnes Noteikumos un nosacījumos, piegādes pavadzīmēs, atgriešanas vai privātuma politikā neizslēdz vai neierobežo Pārdevēja atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem, tomēr Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem tiešiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies Pircējam, lai arī kādi tie būtu radušies, jebkuras neuzmanības, līguma laušanas rezultātā vai kā citādi pārsniedzot Preču cenu.

Pārdevējs nekādā gadījumā nav atbildīgs Pircējam vai jebkurai trešajai pusei par jebkādiem netiešiem vai izrietošiem peļņas zaudējumiem, izrietošiem vai citiem ekonomiskiem zaudējumiem, kas Pircējam radušies, neatkarīgi no tā, kā tas ir radies jebkādas nolaidības, līguma pārkāpuma, sagrozīšanas vai sagrozīšanas rezultātā. citādi.

Preču risks pāriet uz Pircēju piegādes brīdī.

 

Force Majeure

Neviena no pusēm nav atbildīga par jebkādu savu saistību kavēšanos vai nepildīšanu, ja kavēšanās vai neveiksmes cēlonis ir notikumi vai apstākļi, kurus tā nevar saprātīgi kontrolēt, tostarp, bet ne tikai, Dieva darbības, streiki, lokautu, nelaimes gadījumi, karš, ugunsgrēks, iekārtas vai tehnikas bojājums vai izejvielu trūkums vai nepieejamība no dabiska piegādes avota, un pusei ir tiesības uz saprātīgu savu saistību pagarinājumu.

 

Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

Šos noteikumus un nosacījumus reglamentē un interpretē saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem, un puses ar šo pakļaujas Latvijas tiesu ekskluzīvai jurisdikcijai.

 

Datu aizsardzība

Pārdevējs veiks visus nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu Pirceja pasūtījumu informāciju un personas dokumentus, piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi utt. Šos dokumentus aizsargā personas dokumentu aizsardzības princips, kas Pārdevējam būtu jāievēro. Šos datus var izpaust tikai tad, ja to pieprasa regulējošie likumi vai gadījumi.

Attiecībā uz Pircēja kredītkaršu/debetkaršu datiem mēs neuzglabājam nekādus datus. Līdz ar to Pārdevējs nav atbildīgs, ja Pircēja kredītkartes/debetkartes dati tiek palaisti internetā vai tiek izmantoti neparedzēti.

Pārdevējs nav atbildīgs par nesankcionētu piekļuvi Pircēja sniegtajai informācijai.

 

Attēli, fotoattēli un video

Viss vietnes saturs ir Pārdevēja īpašums, un to nevar izmantot bez rakstiskas uzņēmuma atļaujas. Preču attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem un var atšķirties no faktiskā produkta.

 

Zaudējums tranzītā

Gadījumā, ja Prece tiek nozaudēta pārvadāšanas laikā, 2 dienu laikā no paredzētā piegādes datuma ir jāsniedz rakstisks paziņojums Pārdevējam.

 

Izmaiņas Noteikumos un nosacījumos

Šie noteikumi un nosacījumi vai jebkura cita vietnes daļa var tikt mainīta ar mūsu pašu lēmumu bez iepriekšēja brīdinājuma.